Kontakt

Kontaktná e-mailová adresa:

zuzana.adamova@truni.sk


Kontaktná poštová adresa:

Ústav práva duševného vlastníctva a informačných technológií
JUDr. Zuzana Adamová, PhD., riaditeľka
Právnická fakulta
Trnavská univerzita v Trnave
Kollárova 10
917 01 Trnava
Slovenská republika