Archív

Nové technológie, internet a duševné vlastníctvo 5

Nové technológie, internet a duševné vlastníctvo 5

 • Editor: ADAMOVÁ, Z. (ed.)
 • Názov: Nové technológie, internet a duševné vlastníctvo 5
 • Miesto vydania: Trnava
 • Názov vydavateľa: Typi Universitatis Tyrnaviensis, spoločné pracovisko Trnavskej univerzity v Trnave a VEDY, vydavateľstva Slovenskej akadémie vied
 • Rok: 2021
 • Rozsah: 177 s.
 • ISBN 978-80-568-0232-8
 • DOI: https://doi.org/10.31262/978-80-568-0232-8/2021

Nové technológie, internet a duševné vlastníctvo 4

Nové technológie, internet a duševné vlastníctvo 4

 • Editor: ADAMOVÁ, Z. (ed.)
 • Názov: Nové technológie, internet a duševné vlastníctvo 4
 • Miesto vydania: Trnava
 • Názov vydavateľa: Typi Universitatis Tyrnaviensis, spoločné pracovisko Trnavskej univerzity v Trnave a VEDY, vydavateľstva Slovenskej akadémie vied
 • Rok: 2020
 • Rozsah: 229 s.
 • ISBN 978-80-568-0329-5
 • DOI: https://doi.org/10.31262/978-80-568-0329-5/2020

Nové technológie, internet a duševné vlastníctvo 3

Nové technológie, internet a duševné vlastníctvo 3

 • Editor: ADAMOVÁ, Z. (ed.)
 • Názov: Nové technológie, internet a duševné vlastníctvo 3
 • Miesto vydania: Trnava
 • Názov vydavateľa: Typi Universitatis Tyrnaviensis, spoločné pracovisko Trnavskej univerzity v Trnave a VEDY, vydavateľstva Slovenskej akadémie vied
 • Rok: 2019
 • Rozsah: 245 s.
 • ISBN 978-80-568-0181-9
 • DOI: https://doi.org/10.31262/978-80-568-0181-9/2019

Nové technológie, internet a duševné vlastníctvo 2

Nové technológie, internet a duševné vlastníctvo 2

 • Editor: ADAMOVÁ, Z. (ed.)
 • Názov: Nové technológie, internet a duševné vlastníctvo 2
 • Miesto vydania: Trnava
 • Názov vydavateľa: Typi Universitatis Tyrnaviensis, spoločné pracovisko Trnavskej univerzity v Trnave a VEDY, vydavateľstva Slovenskej akadémie vied
 • Rok: 2015
 • Rozsah: 182 s.
 • ISBN 978-80-8082-933-9
 • DOI: https://doi.org/10.31262/978-80-8082-933-9/2015

Nové technológie, internet a duševné vlastníctvo

Nové technológie, internet a duševné vlastníctvo

 • Editor: ADAMOVÁ, Z. (ed.)
 • Názov: Nové technológie, internet a duševné vlastníctvo
 • Miesto vydania: Trnava
 • Názov vydavateľa: Typi Universitatis Tyrnaviensis, spoločné pracovisko Trnavskej univerzity v Trnave a VEDY, vydavateľstva Slovenskej akadémie vied
 • Rok: 2014
 • Rozsah: 156 s.
 • ISBN 978-80-8082-810-3
 • DOI: https://doi.org/10.31262/978-80-8082-810-3/2014