Archive

New Technologies, Internet and Intellectual Property 5

New Technologies, Internet and Intellectual Property 5

 • Editor: ADAMOVÁ, Z. (ed.)
 • Title: Nové technológie, internet a duševné vlastníctvo 5
 • Place of publication: Trnava
 • Publisher: Typi Universitatis Tyrnaviensis, spoločné pracovisko Trnavskej univerzity v Trnave a VEDY, vydavateľstva Slovenskej akadémie vied
 • Year: 2021
 • Total range: 177 p.
 • ISBN 978-80-568-0232-8
 • DOI: https://doi.org/10.31262/978-80-568-0232-8/2021

New Technologies, Internet and Intellectual Property 4

New Technologies, Internet and Intellectual Property 4

 • Editor: ADAMOVÁ, Z. (ed.)
 • Title: Nové technológie, internet a duševné vlastníctvo 4
 • Place of publication: Trnava
 • Publisher: Typi Universitatis Tyrnaviensis, spoločné pracovisko Trnavskej univerzity v Trnave a VEDY, vydavateľstva Slovenskej akadémie vied
 • Year: 2020
 • Total range: 229 p.
 • ISBN 978-80-568-0329-5
 • DOI: https://doi.org/10.31262/978-80-568-0329-5/2020

New Technologies, Internet and Intellectual Property 3

New Technologies, Internet and Intellectual Property 3

 • Editor: ADAMOVÁ, Z. (ed.)
 • Title: Nové technológie, internet a duševné vlastníctvo 3
 • Place of publication: Trnava
 • Publisher: Typi Universitatis Tyrnaviensis, spoločné pracovisko Trnavskej univerzity v Trnave a VEDY, vydavateľstva Slovenskej akadémie vied
 • Year: 2019
 • Total range: 245 p.
 • ISBN 978-80-568-0181-9
 • DOI: https://doi.org/10.31262/978-80-568-0181-9/2019

New Technologies, Internet and Intellectual Property 2

New Technologies, Internet and Intellectual Property 2

 • Editor: ADAMOVÁ, Z. (ed.)
 • Title: Nové technológie, internet a duševné vlastníctvo 2
 • Place of publication: Trnava
 • Publisher: Typi Universitatis Tyrnaviensis, spoločné pracovisko Trnavskej univerzity v Trnave a VEDY, vydavateľstva Slovenskej akadémie vied
 • Year: 2015
 • Total range: 182 p.
 • ISBN 978-80-8082-933-9
 • DOI: https://doi.org/10.31262/978-80-8082-933-9/2015

New Technologies, Internet and Intellectual Property

New Technologies, Internet and Intellectual Property

 • Editor: ADAMOVÁ, Z. (ed.)
 • Title: Nové technológie, internet a duševné vlastníctvo
 • Place of publication: Trnava
 • Publisher: Typi Universitatis Tyrnaviensis, spoločné pracovisko Trnavskej univerzity v Trnave a VEDY, vydavateľstva Slovenskej akadémie vied
 • Year: 2014
 • Total range: 156 p.
 • ISBN 978-80-8082-810-3
 • DOI: https://doi.org/10.31262/978-80-8082-810-3/2014