Otvorené vzdelávanie a otvorené vzdelávacie zdroje

Richard Bednárik

Úplný text príspevku

Nové technológie, internet a duševné vlastníctvo 2
Čítať príspevok (PDF)


  • Typ dokumentu: publikácia
  • Typ príspevku: štúdia
  • Jazyk príspevku: slovenčina
  • Publikované: 2015
  • Formát súboru: PDF
  • Veľkosť súboru: 301 kB

In: ADAMOVÁ, Z. (ed.) Nové technológie, internet a duševné vlastníctvo 2. Trnava: Typi Universitatis Tyrnaviensis, spoločné pracovisko Trnavskej univerzity v Trnave a VEDY, vydavateľstva Slovenskej akadémie vied, 2015, s. 43-81. ISBN 978-80-8082-933-9.

Summary: Education might be considered as an integral part of every society. In this process, variety of subject-matters protected by copyright or rights related to copyright are being used. The aim of the open education is to connect the knowledge as a fundamental part of the educational process and 21st Century technologies with the goal of creating free shared educational resources. Open educational resources, part of open education, allow certain methods of dissemination of materials for the purpose of wider and more efficient usage. Open education and open educational resources might become a tool that can partially solve a problem with a lack of material required in the educational process.

URL: http://ntidv.iuridica.truni.sk/archive/ntidv-2/NTIDV-2-Bednarik-Richard.pdf

Bibliografická citácia

BEDNÁRIK, R. Otvorené vzdelávanie a otvorené vzdelávacie zdroje. In: ADAMOVÁ, Z. (ed.) Nové technológie, internet a duševné vlastníctvo 2. Trnava: Typi Universitatis Tyrnaviensis, spoločné pracovisko Trnavskej univerzity v Trnave a VEDY, vydavateľstva Slovenskej akadémie vied, 2015, s. 43-81. ISBN 978-80-8082-933-9.