Užívání kolektivní známky nebo certifikační známky pro označení služeb se zvláštními vlastnostmi – místo označení původu nebo zeměpisných označení

Michal Černý

Úplný text príspevku

Nové technológie, internet a duševné vlastníctvo 3
Čítať príspevok (PDF)


  • Typ dokumentu: publikácia
  • Typ príspevku: štúdia
  • Jazyk príspevku: čeština
  • Publikované: 2019
  • Formát súboru: PDF
  • Veľkosť súboru: 177 kB

In: ADAMOVÁ, Z. (ed.) Nové technológie, internet a duševné vlastníctvo 3. Trnava: Typi Universitatis Tyrnaviensis, spoločné pracovisko Trnavskej univerzity v Trnave a VEDY, vydavateľstva Slovenskej akadémie vied, 2019, s. 203-239. ISBN 978-80-568-0181-9.

Summary: Collective trademarks and certification trademarks may be used for products or services – collectively referred to as ‘new technologies’ – for a similar purpose which ensures for other products designations of origin and geographical indications. From the point of view of the appropriateness of legal regulation and possible uncertainties, it is more appropriate to use EUTM, either collective EUTM or certification EUTM. Appropriate content of the regulations for use of collective trademark/certification trademark can be achieved by binding the material conditions of the products and/or services (including their verification by another authority different from the competitor), which is basically the same as the verification of the specification. However, the national collective mark (in the Czech Republic) cannot be recommended in view of the strict requirements of the legislator for the conclusion of the agreement on use of collective trademark. If it is a choice between the national (Czech) certification trademark and the certification EUTM, again, for the sake of legal certainty, it is possible to recommend certification EUTM for the absence of a requirement for public law authorization to perform the certification activity. While in the case of a national application the absence of such authorization will be problematic already and it may be a reason for rejecting a national application, in the case of certification EUTM the absence of an authorization for certification service will be not examined at all (by EUIPO).

URL: http://ntidv.iuridica.truni.sk/archive/ntidv-3/NTIDV-3-Cerny-Michal.pdf

Bibliografická citácia

ČERNÝ, M. Užívání kolektivní známky nebo certifikační známky pro označení služeb se zvláštními vlastnostmi – místo označení původu nebo zeměpisných označení. In: ADAMOVÁ, Z. (ed.) Nové technológie, internet a duševné vlastníctvo 3. Trnava: Typi Universitatis Tyrnaviensis, spoločné pracovisko Trnavskej univerzity v Trnave a VEDY, vydavateľstva Slovenskej akadémie vied, 2019, s. 203-239. ISBN 978-80-568-0181-9.