Creative Commons a kolektivní správa

Lucie Straková

Úplný text príspevku

Nové technológie, internet a duševné vlastníctvo 4
Čítať príspevok (PDF)


  • Typ dokumentu: publikácia
  • Typ príspevku: štúdia
  • Jazyk príspevku: čeština
  • Publikované: 2020
  • Formát súboru: PDF
  • Veľkosť súboru: 138 kB

In: ADAMOVÁ, Z. (ed.) Nové technológie, internet a duševné vlastníctvo 4. Trnava: Typi Universitatis Tyrnaviensis, spoločné pracovisko Trnavskej univerzity v Trnave a VEDY, vydavateľstva Slovenskej akadémie vied, 2020, s. 119-142. ISBN 978-80-568-0329-5.

Summary: Public licenses, especially Creative Commons, are on the rise. This is partly due to pressure from users and partly due to the real need for such a tool. The current legislation allows granting of rights not for the purpose of direct or indirect profit even if the rightholder is represented in the contractual collective management regime. The legislation also allows granting the rights free of charge in specific cases of extended collective management. In our opinion, public licenses are the concept that utmost illustrates the paradox of copyright development. The model that had to be developed in order for the rightholder to be entitled to grant the right to use the subject matter of protection simply and free of charge has finally been subject to appropriate legislation. The article discusses the potential benefits and problems of the new regulation.

URL: http://ntidv.iuridica.truni.sk/archive/ntidv-4/NTIDV-4-Strakova-Lucie.pdf

Bibliografická citácia

STRAKOVÁ, L. Creative Commons a kolektivní správa. In: ADAMOVÁ, Z. (ed.) Nové technológie, internet a duševné vlastníctvo 4. Trnava: Typi Universitatis Tyrnaviensis, spoločné pracovisko Trnavskej univerzity v Trnave a VEDY, vydavateľstva Slovenskej akadémie vied, 2020, s. 119-142. ISBN 978-80-568-0329-5.