Právo informačných a komunikačných technológií a duševného vlastníctva v roku pandémie COVID-19

Zuzana Adamová – Richard Bednárik

Úplný text príspevku

Nové technológie, internet a duševné vlastníctvo 5
Čítať príspevok (PDF)


  • Typ dokumentu: publikácia
  • Typ príspevku: štúdia
  • Jazyk príspevku: slovenčina
  • Publikované: 2021
  • Formát súboru: PDF
  • Veľkosť súboru: 173 kB

In: ADAMOVÁ, Z. (ed.) Nové technológie, internet a duševné vlastníctvo 5. Trnava: Typi Universitatis Tyrnaviensis, spoločné pracovisko Trnavskej univerzity v Trnave a VEDY, vydavateľstva Slovenskej akadémie vied, 2021, s. 6-42. ISBN 978-80-568-0232-8.

Abstrakt: Článok sa týka najvýznamnejších zmien, ktoré priniesol rok 2020 v oblasti práva nových technológií, práva v kyberpriestore a v oblasti duševného vlastníctva. Zameriava sa a analyzuje aktuálny vývoj na medzinárodnej, európskej aj národnej úrovni, pričom poukazuje na niektoré kontroverzné aspekty a citlivé otázky. Všíma si najvýznamnejšie zmeny, ktoré boli ovplyvnené celosvetovou pandémiou COVID-19, brexitom a ďalšími faktormi.

Kľúčové slová: nové technológie, duševné vlastníctvo, internet, kyberpriestor, covid, ochrana osobných údajov, autorské právo, GDPR, digitálne služby, kybernetická bezpečnosť, umelá inteligencia, brexit, cookies, Creative Commons, údaje, ochrana označení pôvodu, vysokoškolský zákon.

URL: http://ntidv.iuridica.truni.sk/archive/ntidv-5/NTIDV-5-Adamova-Zuzana-Bednarik-Richard.pdf

Bibliografická citácia

ADAMOVÁ, Z., BEDNÁRIK, R. Právo informačných a komunikačných technológií a duševného vlastníctva v roku pandémie COVID-19. In: ADAMOVÁ, Z. (ed.) Nové technológie, internet a duševné vlastníctvo 5. Trnava: Typi Universitatis Tyrnaviensis, spoločné pracovisko Trnavskej univerzity v Trnave a VEDY, vydavateľstva Slovenskej akadémie vied, 2021, s. 6-42. ISBN 978-80-568-0232-8.