O vyváženosti a vnějších omezeních autorskoprávní ochrany v digitálním prostředí

Petr Prchal

Úplný text príspevku

Nové technológie, internet a duševné vlastníctvo 3
Čítať príspevok (PDF)


  • Typ dokumentu: publikácia
  • Typ príspevku: štúdia
  • Jazyk príspevku: čeština
  • Publikované: 2019
  • Formát súboru: PDF
  • Veľkosť súboru: 197 kB

In: ADAMOVÁ, Z. (ed.) Nové technológie, internet a duševné vlastníctvo 3. Trnava: Typi Universitatis Tyrnaviensis, spoločné pracovisko Trnavskej univerzity v Trnave a VEDY, vydavateľstva Slovenskej akadémie vied, 2019, s. 40-73. ISBN 978-80-568-0181-9.

Summary: The paper deals with the understanding of the importance of balancing in author’s right in the digital age and the related issue of the significance of the proportionality test. It analyzes in more detail human rights, consumer protection, freedom of expression and the protection of competition as an external restrictions of copyright. Based on an analysis of selected external limitations of copyright, we have come to the conclusion that human rights can provide a teleological basis for judicial interpretation of internal restrictions on copyright, especially exceptions and limitations. The use of a work for personal use and the right of access to information can indirectly affect consumers’ interests, but not a way of free and free access to protected works, in terms of proportionality between copyright and consumer protection.

URL: http://ntidv.iuridica.truni.sk/archive/ntidv-3/NTIDV-3-Prchal-Petr.pdf

Bibliografická citácia

PRCHAL, P. O vyváženosti a vnějších omezeních autorskoprávní ochrany v digitálním prostředí. In: ADAMOVÁ, Z. (ed.) Nové technológie, internet a duševné vlastníctvo 3. Trnava: Typi Universitatis Tyrnaviensis, spoločné pracovisko Trnavskej univerzity v Trnave a VEDY, vydavateľstva Slovenskej akadémie vied, 2019, s. 40-73. ISBN 978-80-568-0181-9.