Pričítateľnosť ujmy spôsobenej autonómnymi systémami riadenia

Marianna Novotná

Úplný text príspevku

Nové technológie, internet a duševné vlastníctvo 3
Čítať príspevok (PDF)


  • Typ dokumentu: publikácia
  • Typ príspevku: štúdia
  • Jazyk príspevku: slovenčina
  • Publikované: 2019
  • Formát súboru: PDF
  • Veľkosť súboru: 190 kB

In: ADAMOVÁ, Z. (ed.) Nové technológie, internet a duševné vlastníctvo 3. Trnava: Typi Universitatis Tyrnaviensis, spoločné pracovisko Trnavskej univerzity v Trnave a VEDY, vydavateľstva Slovenskej akadémie vied, 2019, s. 169-202. ISBN 978-80-568-0181-9.

Summary: Right now, we stand on the brink of a technological revolution where we don’t have fully autonomous systems “on the road” yet, but where we know, they will be introduced at some point of time into the marketplace. These systems will have the capacity to act completely autonomously, independently of direct instructions of their creators and independently of the human will of their users. This article examines potential risks, new threats and legal vulnerabilities associated with the phenomenon of technological autonomy and focuses on how the legal questions related to autonomous systems can be addressed in terms of the current legal framework. The consideration whether existing liability rules of “traditional” tort law will be up to the task of assigning liability for any wrongful situation accountable to autonomous systems shows that to some point, the concept of standard of care based on fault liability and the concept of strict liability of producers and holders of autonomous systems will lead to deficiencies in the risk distribution and in the process of accountability of liability.

URL: http://ntidv.iuridica.truni.sk/archive/ntidv-3/NTIDV-3-Novotna-Marianna.pdf

Bibliografická citácia

NOVOTNÁ, M. Pričítateľnosť ujmy spôsobenej autonómnymi systémami riadenia. In: ADAMOVÁ, Z. (ed.) Nové technológie, internet a duševné vlastníctvo 3. Trnava: Typi Universitatis Tyrnaviensis, spoločné pracovisko Trnavskej univerzity v Trnave a VEDY, vydavateľstva Slovenskej akadémie vied, 2019, s. 169-202. ISBN 978-80-568-0181-9.