Vybrané rozhodnutia Súdneho dvora EÚ a Európskeho súdu pre ľudské práva v oblasti práva informačných technológií a duševného vlastníctva

Úplný text príspevku

Nové technológie, internet a duševné vlastníctvo 5
Čítať príspevok (PDF)


  • Typ dokumentu: publikácia
  • Typ príspevku: súdne rozhodnutia
  • Jazyk príspevku: slovenčina
  • Publikované: 2021
  • Formát súboru: PDF
  • Veľkosť súboru: 143 kB

In: ADAMOVÁ, Z. (ed.) Nové technológie, internet a duševné vlastníctvo 5. Trnava: Typi Universitatis Tyrnaviensis, spoločné pracovisko Trnavskej univerzity v Trnave a VEDY, vydavateľstva Slovenskej akadémie vied, 2021, s. 150-173. ISBN 978-80-568-0232-8.

URL: http://ntidv.iuridica.truni.sk/archive/ntidv-5/NTIDV-5-Vybrane-rozhodnutia.pdf

Bibliografická citácia

Vybrané rozhodnutia Súdneho dvora EÚ a Európskeho súdu pre ľudské práva v oblasti práva informačných technológií a duševného vlastníctva. In: ADAMOVÁ, Z. (ed.) Nové technológie, internet a duševné vlastníctvo 5. Trnava: Typi Universitatis Tyrnaviensis, spoločné pracovisko Trnavskej univerzity v Trnave a VEDY, vydavateľstva Slovenskej akadémie vied, 2021, s. 150-173. ISBN 978-80-568-0232-8.